Home » » ไอ้เปีย

ไอ้เปีย

ไอ้เปีย (2512)

ลูกหลวงภาพยนตร์ ภูมิใจเสนอ
ไอ้เปีย
บทประพันธ์ของ สำราญ พันธุ์สิริ
แก้วฟ้า เสนอละครวิทยุ
ณรงค์ หล่อสมบูรณ์ อำนวยการสร้าง
วิเชียร วีระโชติ ถ่ายภาพ
สมบัติ เมทะนี เพชรา เชาวราษฎร์
เมตตา รุ่งรัตน์, ฑัต เอกฑัต, สุคนธ์ คิ้วเหลี่ยม,
ส.อาสนจินดา, ปราณีต คุ้มเดช, ลุงโกร่ง กางเกงแดง,
ขุนแผน, ถนอม นวลอนันต์, พิมพร, พิภพ ภู่ภิญโญ, นุชเล็ก,
สมชาย ศรีภูมิ, อาภรณ์ ตามองค์รักษ์, ด.ช.สนิท แก้วดี
ส.อาสนจินดา กำกับการแสดง
เสรีภาพยนตร์ จัดจำหน่าย
*ใบปิดวาดโดย เปี๊ยกโปสเตอร์

Share this article :

แสดงความคิดเห็น