Home » » อีเสือเทียน

อีเสือเทียน

อีเสือเทียน (2527)

ส.นาวีภาพยนตร์ เสนอ
หญิงเปรี้ยว..ชายเปรียว..สู้ทุกทิศ..พิชิตความแค้น
อีเสือเทียน
สรพงศ์ ชาตรี นรีรัตน์ มนต์ศิริ
ทวนธน คำมีศรี โกวิท วัฒนกุล เด๋อ ดอกสะเดา
ภูมิ พัฒนายุทธ, ภิญโญ ปานนุ้ย, พิภพ ภู่ภิญโญ,
เสกสิทธิ์ สวัสดิรักษ์, นที, ลุงโกร่ง กางเกงแดง,
นภาพร หงสกุล, ผจญ ดวงขจร, อีเหี่ยว, ชินดิษฐ์ บุนนาค,
ต่อลาภ กำพุศิริ และ ด.ช.บอย (ขวานฟ้าหน้าดำ)
เม้ง ท่าเตียน อำนวยการสร้าง
นิยม ศรีสุวรรณ ถ่ายภาพ
ปวาฬ จินตกานนท์ ที่ปรึกษา
สเปด กำกับ
ส.นาวีภาพยนตร์ จัดจำหน่าย
*ใบปิดวาดโดย บรรหาร

Share this article :

แสดงความคิดเห็น