Home » » คุณครูที่รักคุณครูที่รัก (2517)

ประสพสุขภาพยนตร์ เสนอ
พระคุณครูนั้นล้ำเลิศ เราจึงเทอดให้โลกรู้…
คุณครูที่รัก

จากบทประพันธ์ของ พร น้ำเพชร
นาท ภูวนัย อรัญญา นามวงษ์
สายัณห์ จันทรวิบูลย์, ดวงใจ หทัยกาญจน์, ภูษิต อภิมัน,
จิระศักดิ์ ปิ่นสุวรรณ, สุริยา ชินพันธ์, ธานินทร์ อินทรเทพ,
ส.อาสนจินดา, พงษ์ลดา พิมลพรรณ, วงศ์ ศรีสวัสดิ์, มารศรี อิศรางกูร
“พันคำ” กำกับการแสดง
โชน บุนนาค ถ่ายภาพ
สุกิจ ชุตินันต์ สร้างฉาก
กิตติ ประสพสุข อำนวยการสร้าง
อัศวินภาพยนตร์ จัดจำหน่าย

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ค้นหาบล็อกนี้

ด้วยรักคือรัก

ด้วยรักคือรัก (2528) เสนอโดย OA โอเรียนเต็ลอาร์ติสท์ ขุมคลังแห่งความบันเทิง “ความรัก”...หากจะวัดกันแล้ว ถือได้ว่าเป็นศิลปขั้นคลาสสิคทีเดียว ...

Post of the week

ขับเคลื่อนโดย Blogger.
 
Created By SoraTemplates | Distributed By Blogger Templates