Home » » ใครใหญ่ใครอยู่

ใครใหญ่ใครอยู่ใครใหญ่ใครอยู่ (2519)
ข้อความบนใบปิด
สมโภชน์ภาพยนตร์ โดย รักเร่ห์ ศิวฤทธิ์
สมบัติ เมทะนี อรัญญา นามวงษ์ อุเทน บุญยงค์ ภาวนา ชนะจิต
กฎหมู่ขึ้นสมอง มันก็ต้อง…
ใครใหญ่ใครอยู่
ของ รัตติกร
ร่วมด้วย เกชา เปลี่ยนวิถี, ทักษิณ แจ่มผล, ทัต เอกทัต,
ดามพ์ ดัสกร, โดม สิงห์โมฬี, แพน บอระเพ็ด, เหมยฟ้า
สมโภชน์ โพธิรัตน์-เสนีย์ โกมารชุน กำกับการแสดง
นิยม ศรีสุวรรณ-พิพัฒน์ พยัคฆะ ถ่ายภาพ
สง่า เสริมสุขวันดี ดำเนินงาน
ส.อาสนจินดา สร้างบท
รักเร่ห์ ศิวฤทธิ์ อำนวยการสร้าง
คุณพ่อ อุปการะ
*ใบปิดวาดโดย ทองดี

Share this article :

แสดงความคิดเห็น