Home » » ใครกำหนด

ใครกำหนดใครกำหนด (2524)
ข้อความบนใบปิด
ไทยสตาร์ภาพยนตร์ โดย สันติ สันติพัฒนาชัย
ภูมิใจเสนอ ภาพยนตร์เกียรติยศแห่งปี 2524
อันชีวิตเราไซร้ใครลิขิต พระพรหมผู้เทวฤทธิ์หรือไฉน
หรือพระยมสมมุติเทพองค์ใด หรือตัวเราเองไซร้ลิขิตมัน
จึงหมุนเวียนเปลี่ยนไปไม่มีหยุด ประเดี๋ยวสุขทุกข์สุดจะแปรผัน
มีทั้งยิ้มทั้งเศร้าคลุกเคล้ากัน ชีวิตนั้นกำหนดด้วยอะไร
ใครกำหนด
ของ ศรีฟ้า ลดาวัลย์
ลาภยศนั้นคือบทละครรำ…สัจธรรมนั้นซิคือแก่นสาร…
พอเจตน์ แก่นเพชร เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์
อัศวิน รัตนประชา ปรัชญา อัครพล
เมตตา รุ่งรัตน์, มยุรฉัตร เหมือนประสิทธิเวช, จิรวดี อิศรางกูร,
ชูศรี มีสมมนต์, มนัส บุณยเกียรติ, มารศรี อิศรางกูร,
ศิริวัฒน์ คงคาเขตร, พงษ์ลดา พิมลพรรณ, เสกสรรค์ ภู่ประดิษฐ์,
โฉมฉาย ฉัตรวิไล, แฉล้ม บัวเปลี่ยนสี, ศิริพงษ์ อิศรางกูร,
คุณหนู สุวรรณประกาศ, วงศ์ ศรีสวัสดิ์, ชินดิษฐ์ บุนนาค,
สุริยา ชินพันธ์, กมลพันธ์
โสภณ เจนพานิช ถ่ายภาพ
“เริงศิริ” สร้างบท
“เริงศิริ ลิมอักษร” กำกับการแสดง
อินเตอร์แมทซ์ จัดจำหน่าย
*เกร็ด
-สร้างเป็นละครโทรทัศน์ 3 ครั้งดังนี้
ปี 2521 ช่อง 9 นำแสดงโดย นิรุตติ์ ศิริจรรยา-รัชนู บุญชูดวง (เรื่องนี้ประสบความสำเร็จมาก สร้างชื่อให้รัชนูขึ้นเป็นนางเอกละครทีวีอันดับ 1-แต่ไม่ใช่ละครเรื่องแรกของรัชนู)
ปี 2533 ช่อง 3 นำแสดงโดย ตฤณ เศรษฐโชค-มนฤดี ยมาภัย (เป็นละครฟอร์มใหญ่เรื่องแรกที่ช่อง 3 จัดให้มนฤดีแสดง เมื่อมนฤดีย้ายมาจากช่อง 7 แต่ไม่ฮิตเท่าไหร่)
ปี 2545 ช่อง 7 นำแสดงโดย เขตต์ ฐานทัพ-วรนุช วงษ์สวรรค์

Share this article :

แสดงความคิดเห็น