ค้นหาบล็อกนี้

Home » » บ่อเพลิงที่โพทะเล

บ่อเพลิงที่โพทะเลบ่อเพลิงที่โพทะเล (2519)

ธรรมจักรภาพยนตร์
ผลงานอันละเอียดอ่อนของ เสถียร ธรรมเจริญ
ดูสวย, ดูสบาย, ดูสนุก…ไม่ปั่นปลุกให้ยุ่งเหยิง ดู…
บ่อเพลิงที่โพทะเล


ของ “ปณิดา”
นำโดย
สมบัติ เมทะนี มยุรา ธนะบุตร เนรัญชลา เถลิงศักดิ์
สายัณห์ จันทรวิบูลย์, ดวงดาว จารุจินดา, ดวงใจ หทัยกาญจน์,
รอง เค้ามูลคดี, ชุมพร เทพพิทักษ์, สมจิตร ทรัพย์สำรวย,
มารศรี อิศรางกูร, เสริมพันธ์ สุทธิเนตร,
ด.ช.เอ๋ (สุทธิศักดิ์) เกรียงศักดิ์ ธรรมเจริญ ฯลฯ
วาสุเทพ สร้างบท
ดังมาแล้วจากละครวิทยุโดย วัชรากร ละครทางอากาศ
มนทิรา ธรรมเจริญ อำนวยการสร้าง
สง่า จันทวังโส ถ่ายภาพ
เสถียร ธรรมเจริญ กำกับการแสดง

Share this article :

แสดงความคิดเห็น

ถ่านไฟเก่า 2481

  ถ่านไฟเก่า 2481 Release Date: 1 เมษายน 2481 Director: พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าภาณุพันธุ์ยุคล Producer: บริษัทภาพยนตร์ไทย จำก...