Home » » ไผ่สีทอง 2535

ไผ่สีทอง 2535ไผ่สีทอง (2535)

เรื่องย่อ: ความรักของนักเขียนผุ้พ่ายแพ้ต่อชะตาชีวิต นักเขียนมือรางวัลกับอุปสรรคของความรักที่ไม่อาจหลีกหนีและต้องยอมสุญเสีย เอผู้เป็นที่รัก เพียงเพราะไม่ปารถนาให้หญิงสาวที่ตนรัก ต้องปวดร้าวกับการตายของตน

นักแสดง:

ศตวรรษ ดุลยวิจิตร  
นาตยา จันทร์รุ่ง  
วีระชัย หัตถโกวิท  
รัชดา พนาลิกุล

เพชรเกษมโปรดักชั่น
รักษ์ หล่อเกษมศานต์ อำนวยการสร้าง

เสรีชีวิตแห่งความคิดอิสระ
จะไม่ถูกกำหนดด้วยกฎเกณฑ์ใดๆ
แกร่งด้วยอุดมการณ์ แต่อ่อนไหวในอารมณ์
ไผ่สีทอง

ของ “โฉม ปาริษา”
ศตวรรษ ดุลยวิจิตร นาตยา จันทร์รุ่ง
วีระชัย หัตถโกวิท, รัชนา พนาลิกุล, โสภา มหวัฒน์
ผู้ให้เกียรติร่วมแสดง
นันทนา วีระชน, สุนัย ละอองศรี, ไพโรจน์ ใจสิงห์
จารึก สงวนพงษ์ กำกับ
พิพัฒน์ พยัคฆะ ถ่ายภาพ
กิตติพร พนาลิกุล ดำเนินงานสร้าง

ไผ่สีทอง พ.ศ. 2522

 
 
 
Share this article :

แสดงความคิดเห็น