ค้นหาบล็อกนี้

Home » » แก้วขนเหล็ก 2526

แก้วขนเหล็ก 2526ปิยะลาภโปรโมชั่น เสนอ
สุริยน ดวงทองดี-วินัย วิเศษศิริ กำกับ
อำนาจ..แปลก..เร้นลับ
มันคือฑูตมรณะตัวล่าสุด
แก้วขนเหล็ก
ทูน หิรัญทรัพย์ อภิรดี ภวภูตานนท์
สมภพ เบญจาธิกุล, มยุรา ธนะบุตร, ปรัชญา อัครพล,
พรพรรณ เกษมมัสสุ, อัญชลี ชัยศิริ, อำนวย ศิริจันทร์, พิศ อินคล้าย
เล็ก ดวงทองดี ถ่ายภาพ
แซม-วัฒนะ วัชโรดม ฝ่ายศิลป์
ปรีชา จิตตรัตน์-ศรัทธา สินเจริญ ธุรกิจ
จิตติน บทภาพยนตร์
ทศพร ดนุพลชัย อำนวยการสร้าง

-ใบปิดวาดโดย ไข่โปสเตอร์

นักแสดง:
ทูน หิรัญทรัพย์
อภิรดี ภวภูตานนท์
ฤทธิ์ ลือชา
ปรัชญา
พรพรรณ เกษมมัสสุ
สมภพ เบญจาธิกุล

Share this article :

แสดงความคิดเห็น

ท่านมุ้ย ม.จ.ชาตรีเฉลิม ยุคล

ม.จ.ชาตรีเฉลิม ยุคล ปีเกิด  : 2485 ประวัติโดยย่อ : ศิลปินแห่งชาติ สาขาการแสดง ประจำปี 2544 “ท่านมุ้ย” จบปริญญาตรีทางด้านธรณีวิทยา จาก UCLA...