Home » » จอมเมฆินทร์ 2528

จอมเมฆินทร์ 2528ปิยะลาภโปรโมชั่น เสนอ
“ไม่มีกฎนรกหรือสวรรค์หยุดยั้ง..อำนาจมันได้”
จอมเมฆินทร์
ฤทธิ์ ลือชา รับบทผีดิบดุดันที่สุด
ขอแนะนำ 2 ดาราคู่ขวัญ
ชูชัย ชัชดา นฤมล ผลประเสริฐ
พิมพ์ใจ พรหมมาลี, ภาวนา วชิรานนท์, ไกร ครรชิต,
โน้ต เชิญยิ้ม, ยอด นครนายก, นฤมล ทรัพย์สมัย,
วิทย์ นิมิตรดี, พิศ, จ๊อส ดวงสุวรรณ ฯลฯ
ทศพร ดนุพลชัย อำนวยการสร้าง
สมควร วงศ์จำรัส ถ่ายภาพ
นฤชา กำกับ
*ใบปิดวาดโดย ไข่โปสเตอร์

Share this article :

แสดงความคิดเห็น