Home » » ฟ้าสีทอง

ฟ้าสีทอง


ฟ้าสีทอง (2530)

ผลงานที่ท่านเชื่อถือได้เสมอ

ของ ชรินทร์ นันทนาคร
ความรักที่ยิ่งใหญ่ ความประทับใจที่ไม่รู้ลืม
ท่านจะสนุก สดชื่น และซึ้งใจไปอีกนาน
ฟ้าสีทอง
บทภาพยนตร์ อิงอร, บรรเจิด ทวี, ปราศรัย
พบกันครั้งแรก
ยุรนันท์ ภมรมนตรี ลิขิต เอกมงคล พิม วัฒนพานิช
ร่วมด้วย ทักษิณ แจ่มผล, พิศมัย วิไลศักดิ์,
อำนวย ศิริจันทร์, ยอดมนู ภมรมนตรี
และดาราอินเตอร์ สุนัขแสนรู้ “บราวนี่”
*ใบปิดวาดโดย POJ

Share this article :

แสดงความคิดเห็น