ค้นหาบล็อกนี้

Home » » พ่อปลาไหล 2524

พ่อปลาไหล 2524พ่อปลาไหล 2524

เชิดไชยภาพยนตร์ สร้างเสนอ

เชิญ..เอาความทุกข์, ซึม, เซ็ง,
มาแลกความสุข, สนุก, ร่าเริง
พ่อปลาไหล
ของ…กนกเรขา
สร้างใหม่เอี่ยม 35 ม.ม.จอยักษ์ยิ้ม
เชิด ทรงศรี กำกับฯ
ธม ธาตรี สร้างบทภาพยนตร์
สมบัติ เมทะนี เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์
พร้อมด้วย 40 ดาราชั้นนำพบกันครั้งแรก

เชิดไชยภาพยนตร์ สร้างเสนอ

สมบัติ เมทะนี เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์
ส.อาสนจินดา, สุพรรณ บูรณพิมพ์, สุวิน สว่างรัตน์,
เศรษฐา ศิระฉายา, เมตตา รุ่งรัตน์, สมพงษ์ พงษ์มิตร,
นิรัชรา รัชกุล, พิราวรรณ ประสพศาสตร์, เพ็ญพร ไพฑูรย์,
นวลปรางค์ ตรีชิต, อุมาพร บัวพึ่ง, สีดา พัวพิมล,
วรายุฑ มิลินทจินดา, พิมพ์แข กุญชรฯ, พัชรา กุญชรฯ,
ประพันธ์ ลมุลวงศ์, อภิชาต โพธิ์ไพโรจน์
ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช
ให้ถ่ายบ้าน “ซอยสวนพลู” เป็นบ้าน “พ่อปลาไหล”
และให้ “สามสี” หมาดังระดับโลกรับเชิญร่วมแสดง
เพชรา เชาวราษฎร์, นันทนา เงากระจ่าง, ลลนา สุลาวัลย์,
ทัศน์วรรณ เสนีย์วงศ์, ธิติมา สังขพิทักษ์
(เป็นดารารับเชิญ)
พ่อปลาไหล
“กนกเรขา”
สร้างใหม่เอี่ยม! (มาดดิสโก้)
35 ม.ม.จอยักษ์ยิ้ม (แฉ่ง)
ธม ธาตรี สร้างบทภาพยนตร์
กวี เกียรตินันท์ ถ่ายภาพ
กำกับการแสดงโดย เชิด ทรงศรี
ขอฝากตัวลูกปลาไหล ปิยะศักดิ์ อัมรามร

Share this article :

แสดงความคิดเห็น

ท่านมุ้ย ม.จ.ชาตรีเฉลิม ยุคล

ม.จ.ชาตรีเฉลิม ยุคล ปีเกิด  : 2485 ประวัติโดยย่อ : ศิลปินแห่งชาติ สาขาการแสดง ประจำปี 2544 “ท่านมุ้ย” จบปริญญาตรีทางด้านธรณีวิทยา จาก UCLA...