Home » » ฝากฝันไว้เดี๋ยว จะเลี้ยวมาเอา

ฝากฝันไว้เดี๋ยว จะเลี้ยวมาเอา
ฝากฝันไว้เดี๋ยว จะเลี้ยวมาเอา (2535)

เรื่องย่อ: เรื่องของวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งกับการตามหาความหมายบางอย่างของชีวิต หนังนำเสนอปัญหาครอบครัว สภาพทางจิต ความซับซ้อนทางอารมณ์ โดยโยงใยตัวละครหลายรูปแบบทีมีเงื่อนไขของปัญหาแตกต่างกัน มาร่วมกลุ่มเพื่อตามหาส่วนที่ขาดหายไปและความหมายของการมีชีวิตอยู่ เป็นหนังที่นำเสนอปัญหาของวัยรุ่นได้อย่างน่าสนใจ มีการเล่าเรื่องและสื่อความหมายที่แตกต่างออกไป

นักแสดง:

นฤเบศร์ จินปิ่นเพชร  
กวินนา สุวรรณประทีป  
ศิตา เมธาวี  
อนิรุทธิ์ เถรว่อง  
วิทิต แลต  

มู๊ฟวี่ส์สแควร์
ฝากฝันไว้เดี๋ยว จะเลี้ยวมาเอา
แสดงนำ
นฤเบศร์ จินปิ่นเพชร กวินนา สุวรรณประทีป
วิทิต แลด, ปราบ ยุทธิชัย, ศิตา เมธาวี,
อนิรุทธิ์ เถรว่อง, ไพบูลย์เกียรติ เขียวแก้ว
ร่วมด้วย
มยุรา ธนะบุตร, เกรียงไกร อุณหะนันท์, ชุดาภา จันทเขตต์,
สมพงษ์ พงษ์มิตร, ไพฑูรย์ ไหลสกุล, ด.ช.เปรม ธรรมกามี
บทภาพยนตร์ สมเกียรติ วิทุรานิช, ธิดา เดือนดาว
กำกับศิลป์ นฤบดี เวชกรรม
ดนตรีประกอบ จำรัส เศวตาภรณ์
กำกับภาพ สุทศ เรืองจุ้ย
ลำดับภาพ มหศักดิ์ ทัศนพยัคฆ์
อำนวยการสร้าง พรพจน์ รัชนีวรรณ
กำกับภาพยนตร์ สมเกียรติ วิทุรานิช
  จัดจำหน่าย

รางวัลภาพยนตร์ไทย ชมรมวิจารณ์บันเทิง ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2535

ผู้แสดงนำฝ่ายชายยอดเยี่ยม - นฤเบศร์ จินปิ่นเพชร บทภาพยนตร์ดีเยี่ยม - สมเกียรติ วิทุรานิช, ธิศณา เดือนดาว กำกับศิลป์ยอดเยี่ยม - นฤบดี เวชกรรม
 
Share this article :

แสดงความคิดเห็น