ค้นหาบล็อกนี้

Home » » ประสาท

ประสาทประสาท

เริงศิริ ลิมอักษร สร้าง

เปี๊ยกโปสเตอร์ กำกับการแสดง
ประสาท
กรุง ศรีวิไล สรพงศ์ ชาตรี ทัศน์วรรณ เสนีย์วงศ์
มยุรฉัตร เหมือนประสิทธิเวช, เปียทิพย์ คุ้มวงศ์, ชูศรี มีสมมนต์,
ทาริกา ธิดาทิตย์, น.ส.มะลิวัลย์
และ ภิญโญ ทองเจือ

Share this article :

แสดงความคิดเห็น

ท่านมุ้ย ม.จ.ชาตรีเฉลิม ยุคล

ม.จ.ชาตรีเฉลิม ยุคล ปีเกิด  : 2485 ประวัติโดยย่อ : ศิลปินแห่งชาติ สาขาการแสดง ประจำปี 2544 “ท่านมุ้ย” จบปริญญาตรีทางด้านธรณีวิทยา จาก UCLA...