Home » » แควมหาโหด

แควมหาโหด

แควมหาโหด (2526)วี.ไอ.โปรดักชั่น
โดย โยธิน เทวราช เสนอ
แควมหาโหด
สรพงศ์ ชาตรี ม.ล.สุรีย์วัล สุริยง อุเทน บุญยงค์
ร่วมด้วย
สิงหา สุริยง, ชุมพร เทพพิทักษ์, วิทยา สุขดำรงค์,
เมือง อพอลโล่, บู๊ วิบูลย์นันท์, กมลพันธ์,
เล็ก ศรีไทย, เป้า ปรปักษ์, คม, องอาจ, เบิ้ม,
หมวย, ด.ช.สาธิต ฯลฯ
เทวปัญญา กำกับการแสดง
เกริก กรกฎา สร้างเรื่อง
ปัญญา สมสุวรรณ สร้างบท
สิทธิ สกล กำกับบท
หนึ่ง แม๊คนั่ม ฝ่ายศิลป์
นพรัตน์ ทิพยโอสถ ถ่ายภาพ
วี.ไอ.โปรดักชั่น จัดจำหน่าย 

นักแสดง:
สรพงศ์ ชาตรี
ม.ล.สุรีย์วัล สุริยง
อุเทน บุญยงค์
ชุมพร เทพพิทักษ์
บู๊ วิบูลย์นันท์
อรประภา วงศาโรจน์

Share this article :

แสดงความคิดเห็น