Home » » ฟ้าคำรณ

ฟ้าคำรณ


ฟ้าคำรณ

ฟิล์ม 16 มม. / สี (วิจิตร, เทฆนิค) / พากย์

10 มีนาคม 2496
ฉายที่ ศาลาเฉลิมบุรี
ผู้พากย์
เสน่ห์ โกมารชุน, จําลอง ฉิมคล้าย

เค้าเรื่อง
“ดู! สงครามชิงรัก ดู! ชาวป่าบุกขึ้น เป็นกษัตริย์”

นักแสดง
เสน่ห์ โกมารชุน และคณะ

ที่มา หนังสือพิมพ์รายวัน สยามรัฐ 10 มีนาคม พ.ศ. 2496

 

 

 

Share this article :

แสดงความคิดเห็น