Home » » ฟ้ากำหนด

ฟ้ากำหนดฟ้ากำหนด

ฟิล์ม 16 มม. / สี (ธรรมชาติ) / พากย์

24 กันยายน 2495
ฉายที่ ศาลาเฉลิมบุรี
ผู้อํานวยการสร้าง สิ่งหกัณฑ์และเพื่อน
ผู้ประพันธ์ ประทีป โกมลภิส

เค้าเรื่อง
“ชีวิตทุกชีวิต อยู่ใต้ลิขิตของพระพรหม”

นักแสดง
อารี โทณะวณิก, ลินยู สงวนมณี, วิจิตร คุณาวุฒิ

ที่มา หนังสือพิมพ์รายวัน สยามรัฐ 27 กันยายน พ.ศ. 2495

 

 

 

Share this article :

แสดงความคิดเห็น