Home » » ค่ายลั่นฟ้า

ค่ายลั่นฟ้า

ค่ายลั่นฟ้าฟิล์ม 16 มม. / สี? / พากย์
27 ตุลาคม 2494
ฉายที่ ศรีบางลําพู
บริษัทสร้าง ชวาลาภาพยนตร์

เค้าเรื่อง “ พิสดาร รักโศรก ทารุณ และ เสียสละ”

นักแสดง
ชวาลา, บุศราพันธ์, พันจันทร์
มานิดา, ชูจิตร์, จรี

ที่มา หนังสือพิมพ์รายวัน พิมพ์ไทย 27 ตุลาคม 2494 

 

Share this article :

แสดงความคิดเห็น