Home » » เพลิงโลกันต์

เพลิงโลกันต์เพลิงโลกันต์

ฟิล์ม 16 มม. / สี (วิจิตร์) / พากย์
29 ธันวาคม 2498
ฉายที่ เฉลิมชาติ
บริษัทสร้าง เอราวัณภาพยนตร์
ผู้กํากับ เสนีย์ บุษปะเกศ
ผู้เขียนบท เสนีย์ บุษปะเกศ
ผู้ถ่ายภาพ วิชัย ทรงเยาว์ศรี

เค้าเรื่อง “ดู! บทรักที่เข้มข้นหลายรส… บท กร้าวของคนหนุ่ม และ การต่อสู้ของลูกผู้ชาย…. เขา ชนะเธอด้วย..เงิน..เขากระชากจิตต์ใจของเธออย่าง ยับเยิน นั่นคือการก่อความแค้นแก่ชีวิตถึง ๒ ชีวิต ความ รักของหล่อนรุนแรง. เสน่ห์ของหล่อนคือจุดดับ.. แห่ง ชีวิตของเขา…. เธอถูกประนามว่า “รักร้อนละลาย เร็ว” แต่สําหรับเขา เธอมั่นคงด้วยสัตย์ซื่อจากหัวใจ เธอบอกว่า “โรมอยู่ที่ไหน ฉันจะอยู่ที่นั่น” แต่แล้วชีวิต ของเธอก็ต้องตกอยู่บน “พรหมลิขิต”

นักแสดง ไสล พูนชัย เป็น เลิศลอย, กมลพันธ์ สันติธาดา เป็น โรม สุรสิทธิ์ สัตยวงศ์, สวลี ผกาพันธุ์, มาลิน เลขะวัฒนพิจารณ์, สุรชาติไตรโภค, แน่งน้อย แสงสุวิมล, มนูญ ชูเกษ, สุมนต์ สุมนเตมีย์, สันติธาดา, บรรณบุษบา, ยโสธร, เวทางค์

ที่มา นิตยสารดาราไทย กรกฎาคม พ.ศ. 2498

 
 

 

 

Share this article :

แสดงความคิดเห็น