Home » » ด๊อกเตอร์ครก

ด๊อกเตอร์ครกด๊อกเตอร์ครก

เรื่องย่อ: สร้างจากวรรณกรรมของของ ไมตรี ลิมปิชาติ เรื่องของการพยายามต่อสู้ชีวิตของหนุ่มยากจนชาวปักษ์ใต้ ที่พยายามสร้างบางสิ่งบางอย่างให้กับชีวิตที่ด้อยโอกาสของตัว และก็ประวบความสำเร็จในสิ่งที่ไขว่คว้า

นักแสดง:

พลรัตน์ รอดรักษา  
วิชชุดา สวนสุวรรณ  
จักรี จันทร์กล่ำ  
วัชระ บุรพรัตน์  
สกุล หงษ์ทอง  

วันที่เข้าฉาย: 30 พฤษภาคม 2535

 
 
 
Share this article :

แสดงความคิดเห็น