Home » » บนถนนคนนอนเปล

บนถนนคนนอนเปล


บนถนนคนนอนเปล

เรื่องย่อ: เรื่องของชายหนุ่มที่อยากจะทำหนังสือ จึงสมัครเข้าไปเป็นนักข่าวและทำสารคดี ทำให้ได้เรียนรู้สภาพชีวิตของผู้คนอีกมากมาย ทั้งในสำนักงานที่ทำหนังสือ ผู้คนที่ออกไปสัมภาษณ์ ชีวิตต่างๆเป็นงานสร้างจากวรรณกรรมที่ขายดีอีกเรื่องของพิษณุ ศุภ.

นักแสดง:

บิลลี่ โอแกน  
สิเรียม ภักดีดำรงฤทธิ์  
วีระชัย หัตถโกวิท  
รุ้งทอง ร่วมทอง  
มยุรา เศวตศิลา  

วันที่เข้าฉาย: 5 ธันวาคม 2535

 
Share this article :

แสดงความคิดเห็น