Home » » ระเด่นลันได

ระเด่นลันได

 

  • ฟิล์ม 35 มม. / ขาวดํา / พากย์
  • ฉายที่ วัฒนากร
  • บริษัทสร้าง บริษัทหัสดินทร์ภาพยนตร์
  • ผู้อํานวยการสร้าง ม.ร.ว. อนุศักดิ์ หัสดินทร์
  • ผู้ถ่ายภาพ ม.ร.ว. อนุศักดิ์ หัสดินทร์

“เรื่องตลกจริง ๆ ตลก แท้ ๆ ถ้าท่านยังไม่มีเรื่องที่จะหัวเราะหรือยังหาโอกาสหัวเราะไม่ได้ ก็เชิญเตรียมตัวคอยชม ระเด่นลันได ภาพยนตร์ตลกประกอบเสียงของหัสดินทรภาพยนตร์
ระเด่นลันได” ที่บริษัทหัสดินทร์สร้างขึ้นใหม่นี้ ได้ใช้วิธีสร้างประกอบเสียงโดยวิธีใหม่ที่สุดซึ่งท่านจะได้เห็นและได้ฟังเป็นครั้งแรกในพระนคร ท้องเรื่องของ ภาพยนตร์ถอดจากบทประพันธ์ของจินตกวีในรัชชสมัย ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชชกาลที่ ๒ และเป็น เรื่องตลกล้วน ๆ อย่างที่ฝรั่งเรียกว่า Comedy แท้ ๆ”

ขอให้ท่านเตรียมตัวไว้ทั้งเราะกันให้ถึงขนาดที่
วัฒนากร
เริ่ม ฉาย แต่วันที่ 1 ถึง วันที่ 4 มีนาคม ศกนี้ รวม 4 คืน
ฉายวันละ 3 รอบ รอบ เช้าวันอาทิตย์ ที่ฉายเป็นพิเศษ

ที่มา หนังสือพิมพ์รายวัน ศรีกรุง กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2478

นักแสดง
บังฟัก พูมศรี เป็น ระเด่นลันได
ขุนสําราญ เป็น ท้าวประดู่
จรัสยนตร์ คําแย้ม เป็น นางประแดะ
จําเริญ สวัสดิสันติ เป็น นางกระแอ

“ถอดจากหนังสือลือชื่อในบทประพันธ์ไทยเรื่องหนึ่ง ผู้แสดงได้แก่ บังฟัก พมศรี เป็นตัวระเด่น ลันได ขุนสําราญ (อ๊อด) เป็นท้าวประดู่ จรัสยนตร์ คําแย้ม เป็นนางประแดะ และ จําเริญ สวัสดิสันติ เป็นนางกระแอ เป็นหนังไทยเรื่องแรกที่สําคัญในเชิงตลกขบขัน การฉายคงมีพากย์ประกอบในแบบใหม่ คือ ชายพากย์บทชาย หญิงพวกย์บทหญิง”

Share this article :

แสดงความคิดเห็น