Home » » ใจไทย

ใจไทย

 


 ฟิล์ม 16 มม.? / ขาวดํา และสี/ พากย์
20 กรกฎาคม 2484
ฉายที่ ศาลาเฉลิมกรุง
บริษัทสร้าง กรมประชาสงเคราะห์
ผู้พากย์ ทิดเขียว

เรื่องย่อ

เป็นภาพยนตร์ที่จัดสร้างขึ้นเพื่อ เผยแพร่กิจการของกรมประชาสงเคราะห์ เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2483 กรมประชาสงเคราะห์ได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ ประกอบด้วย นายแพทย์ยง ชุติมา ขุนสงัดโรคกิตติ ขุนสอนสุขกิจ และเจ้าหน้าที่คนอื่น ๆ ไปแจกจ่ายเครื่อง อุปโภคบริโภคแก่ผู้อพยพที่หนีความทารุณของฝรั่งเศส ในอินโดจีน จากตําบลไพลินมาอยู่ที่จังหวัดจันทบุรีและ ตราด ขุนประสงค์สุขการี ข้าหลวงประจําจังหวัดจันทบุรี เป็นผู้ต้อนรับเจ้าหน้าที่ของกรมประชาสงเคราะห์ และ พาข้ามแม่น้ำจันทบุรีไปชมการทําถนนบนเขาเกลือ ทํา เสื่อจันทบูรณ์ การทําพลอย พาไปศาลเจ้าตากสิน ศาลา กลางจังหวัดซึ่งกําลังแห่โฆษณาฉายภาพยนตร์การกุศล เพื่อหาเงินช่วยผู้อพยพ จากนั้นจึงพาข้ามแม่น้ำจันทบุรี มาขึ้นรถที่ท่าโรงสีกานหลีไปเยี่ยมเยียนผู้อพยพที่อําเภอ มะขาม ผู้อพยพส่วนมากเป็นชาวกุหล่าที่หนีมาจากตําบล ไพลิน ขุนประสงค์สุขการีและขุนสงัดโรคกิตติ ตัวแทน เจ้าหน้าที่กรมประชาสงเคราะห์ขึ้นกล่าวปราศรัย ก่อน จะแจกจ่ายเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้อพยพ และกลับไป ยังจังหวัดจันทบุรี เพื่อเยี่ยมเยียนคนงานทําถนนบนเขาเกลือ

วันที่ 26 ธันวาคม 2483 นายพันโท ขุนจํานง ภูมิเวท รักษาการอธิบดีกรมประชาสงเคราะห์พร้อม ข้าราชการในกรมไปตรวจเยี่ยมราษฎรที่จังหวัดจันทบุรี ผู้อพยพ ทหาร และตํารวจในนามของนายกรัฐมนตรี โดย มีนายพันตรีประพันธ์ รองผู้บังคับการทหารม้าปืนใหญ่ และข้าราชการจังหวัดจันทบุรีให้การต้อนรับที่ท่าเรือ ค่ํา วันนั้นมีการฉายภาพยนตร์ของกรมประชาสงเคราะห์ จากนั้นในวันที่ 28 ธันวาคม 2483 กองพลจันทบุรีได้จัดให้มีพิธีเดินผ่านธงชัยเฉลิมพลที่ค่ายทหาร

ที่มา นิตยสารภาพยนตร์สาร กรกฎาคม พ.ศ. 2484 

Share this article :

แสดงความคิดเห็น