Home » » ขุนช้างขุนแผน ตอน ขุนช้างถวายฎีกา

ขุนช้างขุนแผน ตอน ขุนช้างถวายฎีกา

 

ขุนช้างขุนแผน ตอน ขุนช้างถวายฎีกา


 

ขุนช้างขุนแผน ตอน ขุนช้างถวายฎีกา

  • ฟิล์ม 35 มม. / ขาวดํา / พากย์
  • ฉายที่ วัฒนากร
  • บริษัทสร้าง น.น. ภาพยนตร์
  • ผู้อํานวยการสร้าง บํารุง แนวพานิช

“ท้องเรื่องจับตั้งแต่ ขุนช้างถวาย ฎีกา ขุนแผน ติดคุกแล้วสะเดาะโซ่ตรวนออกมาเข้าหานางแก้วกิริยา และแสดงการล่องหนหายตัวจําแลงกาย เป็นนางงามล่อหลอกผู้คุม ขุนช้างให้คนไปดักฉุดนางวันทองไปไว้บ้าน นางกําลังตั้งครรภ์อ่อน ๆ อยู่ ต่อมาจึงคลอดพลายงาม เมื่อพลายงามจําเริญวัยขุนช้างก็คิดฆ่า เพราะเห็นว่าไม่ใช่ลูกของตัว ฯลฯ

นักแสดง
ศิริ ผิวสังข์ เป็น ขุนแผน
ลิลี่ เป็น ขุนช้าง
จร เป็น วันทอง

ที่มา นิตยสารภาพยนต์สยาม พฤษภาคม พ.ศ. 2478

 

 

Share this article :

แสดงความคิดเห็น