Home » » เลือดชนบท

เลือดชนบท

 

  • Release Date: 27 กรกฎาคม 2480
  • Director: หลวงกลการเจนจิต
  • Producer: ภาพยนตร์เสียงศรีกรุง
  • Screenwriter: สังคามาระตา
  • Starring: จําเนียร นนทศิริ, ชั้น ไชยนันท์, เบ็ญจา รัตนกุล

เลือดชนบท
Country Life ฉายที่ ศาลาเฉลิมกรุง

บริษัทสร้าง ภาพยนตร์เสียงศรีกรุง
ผู้อํานวยการสร้าง มานิต วสุวัต
ผู้ประพันธ์ สังคามาระตา
ผู้กํากับ หลวงกลการเจนจิต
ผู้ถ่ายภาพ พอใจ วสุวัต
ผู้ลําดับภาพ ประจวบ อมาตยกุล
ผู้กํากับศิลป์ แนม สุวรรณแพทย์
ผู้บันทึกเสียง กระเศียร วสุวัต
ผู้ทําดนตรีประกอบ นารถ ถาวรบุตร์

เรื่องย่อ
ปรุง สาวชาวบ้านอาศัยอยู่กับแม่ อย่างสงบสุขอยู่ที่เมืองอ่างทอง จนกระทั่งแม่มีสามีใหม่ ชื่อโฉม ซึ่งเป็นคนสํามะเลเทเมาและเป็นผีการพนันอย่าง สาหัส วันหนึ่งโฉมแพ้พนันชนไก่ เถ้าแก่อ้วน แต่ไม่มีเงิน เพียงพอจะชําระหนี้ จึงยกปรุงให้แต่งงานกับเถ้าแก่อ้วน ปรุงชอกช้ำใจเป็นอันมากจึงตัดสินใจฆ่าตัวตายโดยเขียน จดหมายลาตายถึงมารดา แต่ขณะที่ปรุงกําลังจะกระโดดน้ำหมายปลิดชีวิตของตน เดชะบุญที่ จิตต์ ซึ่งออกมา ทอดแหหาปลามาพบเข้าจึงช่วยชีวิตปรุงได้ทัน แต่ไม่มี ใครรู้ว่าปรุงนั้นรอดชีวิต จิตต์พาปรุงมาพักที่บ้านและดูแล เป็นอย่างดีจนทั้งสองเกิดสมัครรักใคร่กัน หลายเดือน ถัดมา ในวันสงกรานต์ จิตต์และปรุงพากันมาเที่ยวงาน เฉกเช่นชาวบ้านคนอื่น ๆ เยมส์ และ ทองต่อ เห็นปรุง กําลังร้องเพลงและจําได้ว่าปรุงเป็นคนเดียวกับที่กระโดดน้ำาตาย อาศัยที่เป็นน้องชายนายอําเภอจึงนําตัวปรุงไป สอบสวน โฉมทราบข่าวกระวีกระวาดมารับตัวปรุง และ หว่านล้อมเยมส์ให้ไปขโมยโฉนดที่ดินที่อําเภอ โดยสัญญาว่าจะยกปรุงให้ หารู้ไม่ว่าโฉนดที่ดินนั้นเป็นโฉนดปลอม ที่โฉมเอาไปหลอกเถ้าแก่อ้วน เถ้าแก่อ้วนจึงไปฟ้องนาย อําเภอให้จับกุมโฉมกับพรรคพวกได้สําเร็จ ปรุงกับจิตต์ จึงได้อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขนักแสดง
เบ็ญจา รัตนกุล เป็น ปรุง
ชั้น ไชยนันท์ เป็น จิตต์
จําเนียร นนทศิริ เป็น เจียม
สวัสดิ วิธีเทศ เป็น ดวง
ทองอ่อน ยุกตะนันท์ เป็น โฉม
ทองคํา มาร์ติน เป็น เยมส์
เลี่ยงฮง แซ่อึ้ง เป็น เถ้าแก่อ้วน
ไฉน กีรกะจินดา เป็น สาย
ทองต่อ จาตุรงคกุล เป็น ทองต่อ
ชิน ศุกรสุคนธ์ เป็น นายอําเภอ
ฮะ มิ่งขวัญตา เป็น นายสิบตํารวจเอก
ผ่อง ศิริสัมพันธ์, แสร์ ศรีผดุง, ใหญ่ ชูแสงทอง

เลือดชนบท ใช้รถติดตั้งอุปกรณ์อัดเสียง (ด้วยความช่วยเหลือ) จากฮอลลีวูด

Share this article :

แสดงความคิดเห็น