Home » » มนต์รักแผ่นดินทอง

มนต์รักแผ่นดินทอง

 


ขวัญใจภาพยนตร์ เสนอ
มนต์รักแผ่นดินทอง
ของ แพร โสภิณ
สมบัติ เมทะนี อรัญญา นามวงษ์ นิรุตติ์ ศิริจรรยา
น้ำเพ็ญ จิระจันทร์ ประจวบ ฤกษ์ยามดี บุปผา สายชล
ไกร ครรชิต, ม.ล.รุจิรา อิศรางกูร, สมควร กระจ่างศาสตร์,
สมจิตร ทรัพย์สำรวย, ล้อต๊อก, เชาว์ แคล่วคล่อง,
มนัส บุณยเกียรติ, อดินันท์ สิงห์หิรัญ, แพน บรเพ็ด, ทวน
สุทธิพงษ์ กัมทรทิพย์ อำนวยการสร้าง
รังสี ทัศนพยัคฆ์ กำกับการแสดง
ธีระ แอคะรัจน์ ถ่ายภาพ
จงรักษ์ พึ่งสวัสดิ์ ดำเนินงาน
ศักดา กัมทรทิพย์ ดำเนินงาน
นันทวัต ผู้ช่วยผู้กำกับ
*ใบปิดวาดโดย ทองดี

เรื่องย่อ

นายนารถ (สมควร กระ จ่างศาสตร์) พามาลัย (สมจิต ทรัพย์สํารวย) และลูกทั้งสอง คือนุช (อรัญญา นามวงศ์) และนรี (น้ำเพ็ญ จีระจันทร์) มาพักผ่อนที่หมู่บ้านทุ่งทอง ซึ่ง มีกํานันแดน (สมบัติ เมทะนี) ซึ่งเป็นกํานันหนุ่มนักพัฒนา เป็นผู้ให้การต้อนรับ ในขณะ นั้นกํานันแดนกําลังลงโทษลูกบ้านที่ทําผิดอย่างฉกรรจ์ นุชหาว่ากํานันแดนเป็นคนโหดร้ายป่าเถื่อน จึงฝังใจเกลียดกํานันแดนตั้งแต่นั้นมา

Share this article :

แสดงความคิดเห็น