Home » » มนต์รักดอกคำใต้

มนต์รักดอกคำใต้

 

มนเธียรไทยภาพยนตร์   เสนอ
รักแสนหวาน สราญจิตต์ แนบสนิท หวานล้ำ ฉ่ำชีวา
35 ม.ม.ระบบซีเนมาสโคป
มนต์รักดอกคำใต้
ของ  สมพงษ์ วงษ์รักไทย
นำแสดงโดย  สมบัติ เมทะนี  เพชรา เชาวราษฎร์
สายัณห์ จันทรวิบูลย์  บุศรา นฤมิต
ประจวบ ฤกษ์ยามดี, อดุลย์ ดุลยรัตน์, สังข์ทอง สีใส,
อรสา อิศรางกูร, ทองฮะ, โฉมฉาย ฉัตรวิไล,
ม.ล.รุจิรา-มารศรี อิศรางกูร, มนัส บุณยเกียรติ, แป๊ะอ้วน,
ขอฝากดาวดวงใหม่  กรรณิการ์ รักวงษ์
เนรมิต  กำกับการแสดง
อนันต์ อินละออ  ถ่ายภาพ
สมพงษ์ วงษ์รักไทย  อำนวยการสร้าง
มหาพิชัยฟิล์ม  จัดจำหน่าย
*ใบปิดวาดโดย  ชวนะ

Share this article :

แสดงความคิดเห็น