Home » » หลานสาวเจ้าสัว

 

พรพจน์ฟิล์ม
โดย พัชรสฤษดิ์-พัชรวลี กนิษฐเสน อำนวยการสร้าง
พรพจน์ กำกับการแสดง
แจ๋วสุด ตรุษจีน เมดอินไทยแลนด์ อาหมวยจอมแก่น...
หลานสาวเจ้าสัว
จารุณี สุขสวัสดิ์ พร้อมพงศ์ นพฤทธิ์
เศรษฐา ศิระฉายา, ภัทรา ทิวานนท์, ปัทมา ปานทอง,
สุประวัติ ปัทมสูต, ส.อาสนจินดา, นัยนา คชแสง,
ผจญ ดวงขจร, ศรินทิพย์ ศิริวรรณ, ดอน จมูกบาน, ประพิศ พราวพรรณ
ขอแนะนำ ชมพู ฟรุ๊ตตี้
รัชนีวรรณ กนิษฐเสน ดำเนินงานสร้าง
โสภณ เจนพานิช ถ่ายภาพ
*ใบปิดวาดโดย บรรหาร

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ค้นหาบล็อกนี้

โจ๋ไม่โจ๋หัวใจให้โจ๋

ผู้กำกับ : อุดมศิลป์ ปัจชัยโย ครอบครัวของโจ๋ย้ายบ้านบ่อยโจ๋จึงไม่ค่อยมีเพื่อน มีเพียงลิดาที่เป็นเพื่อนที่รู้ใจ แต่พ่อของทั้งสองมีเรื่องทะเลา...

Post of the week

ขับเคลื่อนโดย Blogger.
 
Created By SoraTemplates | Distributed By Blogger Templates