ค้นหาบล็อกนี้

Home » » หอหญิง

หอหญิง

 

บางกอกการภาพยนตร์
โดย วินิจ ภักดีวิจิตร
หอหญิง
ของ ดาวไสว ไพจิตร
ความปรารถนาแห่งดวงจิตที่หญิงควรมีต่อหญิง
วินิจ ภักดีวิจิตร ขอพาท่านสู่...
ทุกซอกซอยของอารมณ์
กรุง ศรีวิไล สรพงศ์ ชาตรี ไพโรจน์ ใจสิงห์
เศรษฐา ศิระฉายา สายัณห์ จันทรวิบูลย์
ปิยะมาศ โมนยะกุล วิยะดา อุมารินทร์ ผกาวดี บุญยะจิตติ
มยุรฉัตร เหมือนประสิทธิเวช เปียทิพย์ คุ้มวงศ์
น้ำใจ กาญจนวิจิตร วิจิตรา จันทร์อุไร
อุไรวรรณ ภักดีวิจิตร อำนวยการสร้าง
วินิจ ภักดีวิจิตร กำกับการแสดง
สันทัด ศรีสัมพันธ์ ถ่ายภาพ
วิสิทธิ์ แสนทวี กำกับแสง

Share this article :

แสดงความคิดเห็น

อนันดา เอเวอร์ริ่งแฮม

  ภาพยนตร์ [ แก้ ] ปี ภาพยนตร์ บทบาท หมายเหตุ 2540 อันดากับฟ้าใส อันดามัน 2541 303 กลัว กล้า อาฆาต กุ กุศลส้าง" 2546 คนสั่งผี ปิโรญาณ 2...