Home » » พะเนียงรัก

พะเนียงรักบริการสากลภาพยนตร์
มั่นใจเสนอ สุดยอดแห่ง…ภาพยนตร์รัก สมบูรณ์แบบ
พะเนียงรัก

จากบทประพันธ์ของ เลิศ อัศเวศน์
นำแสดงโดย มิตร ชัยบัญชา ภาวนา ชนะจิต
ร่วมด้วย อรสา อิศรางกูร, ทักษิณ แจ่มผล, พงษ์ลดา พิมลพรรณ,
สมควร กระจ่างศาสตร์, ทัต เอกทัต, พูนสวัสดิ์ ธีมากร
สกุล เกตุพันธ์ อำนวยการสร้าง
วิจารณ์ ภักดีวิจิตร ถ่ายและลำดับภาพ
รังสี ทัศนพยัคฆ์ กำกับการแสดง
บริษัทไทยฟิล์ม จัดจำหน่าย

Share this article :

แสดงความคิดเห็น