Home » » สาวน้อย

สาวน้อยถึงฟ้าดิน จะสิ้น พิศมัยไมตรี
พี่ไม่สิ้น ภักดี มารศรีน้องน้อย
ถึงวิญญาณ พี่จะดับ ลับลอย
อีกกี่ชาติ พี่จะคอย คอยสาวน้อย ของพี่เอย

สาวน้อย

ณัฐพงศ์ภาพยนตร์ เสนอ

สาวน้อย
บทประพันธ์ ของ อาษา ขอจิตเมตต์
จารุณี สุขสวัสดิ์ ไกรสร แสงอนันต์
อำภา ภูษิต เพ็ญพักตร์ ศิริกุล
ส.อาสนจินดา, ณัฐ ไชยยงค์, สมบูรณ์ สุขีนัย,
ชูศรี มีสมมนต์ และ ปิยะ ตระกูลราษฎร์
พันคำ กำกับการแสดง
ณัฐพงศ์ ทองศิริ อำนวยการสร้าง
โศจิรัตน์ บุญเรือง สร้างบท
สีบุญเรืองฟิล์ม จัดจำหน่าย
ใบปิดวาดโดย ริ้ม
สาวน้อย พ.ศ. 2501

 ตัวอย่างภาพยนตร์ สาวน้อย

Share this article :

แสดงความคิดเห็น