Home » » มหาเฮง

มหาเฮง


เคยสร้างผลงาน “อาจารย์โกย” โกยเสียงฮาจากท่านมาแล้ว

คราวนี้ มาดเจ๋ง เฮงกว่า ฮากว่า ทั้งเฮง ทั้งฮา กลายเป็น มหาเฮง

มหาเฮง

ศรีสยามโปรดักชั่น ร่วมกับ พี.ดี.โปรโมชั่น

เคยสร้างผลงาน “อาจารย์โกย” โกยเสียงฮาจากท่านมาแล้ว
คราวนี้ มาดเจ๋ง เฮงกว่า ฮากว่า ทั้งเฮง ทั้งฮา กลายเป็น…
มหาเฮง
ทูน หิรัญทรัพย์ จารุณี สุขสวัสดิ์ ล้อต๊อก
เศรษฐา ศิระฉายา, รอง เค้ามูลคดี, ปทุมวดี โสภาพรรณ,
ผจญ ดวงขจร, สาคร และ 3 ดาวตลก ดี๋, ดอน, ดู๋
แสงอาทิตย์ กำกับการแสดง
โสภณ เจนพานิช ถ่ายภาพ
แสงเพชร เสนีย์บดินทร์ บทประพันธ์-บทภาพยนตร์
สาธิต คล่องเวสสะ อำนวยการสร้าง

นักแสดง:

ทูน หิรัญทรัพย์  
จารุณี สุขสวัสดิ์  
ล้อต๊อก
ดี๋ ดอกมะดัน    ได้รับรางวัลตุ๊กตาทองนักแสดงประกอบชายยอดเยี่ยม
  
   

  

-ใบปิดวาดโดย บรรหาร 

Share this article :

แสดงความคิดเห็น