Home » » ไอ้แก่น

ไอ้แก่น


ไอ้แก่น (2524)

 ความสนุก สุข หรรษา แก่นแก้ว เก่งกล้า ก๋ากั่น

มานพภาพยนตร์

ความสนุก สุข หรรษา แก่นแก้ว เก่งกล้า ก๋ากั๋น
ไอ้แก่น
ของ “อรชร”
พันคำ กำกับการแสดง
สรพงศ์ ชาตรี จารุณี สุขสวัสดิ์ ธิติมา สังขพิทักษ์
วิยะดา อุมารินทร์ ภิญโญ ปานนุ้ย สุเชาว์ พงษ์วิไล
เมตตา รุ่งรัตน์, รอง เค้ามูลคดี, สีดา พัวพิมล,
จิระศักดิ์ ปิ่นสุวรรณ, อดุลย์ ดุลยรัตน์, สุลาลีวัลย์ สุวรรณทัต,
มารศรี, สมชาย สามิภักดิ์ และ ด.ช.สามารถ พึ่งกิจ (ไอ้จุก)
ศุภวรรณ ตติยรัตน์ อำนวยการสร้าง
มานพ อัมพุช ดำเนินงานสร้าง
พิพัฒน์ พยัคฆะ ถ่ายภาพ
-ใบปิดวาดโดย ทองดี
ไอ้แก่น 2502

Share this article :

แสดงความคิดเห็น