Home » » โคตรคนจริง

โคตรคนจริง

โคตรคนจริง (2527)สุรศักดิ์ภาพยนตร์
ลุฟท์สปอร์ตแวร์ เชิญชม
โคตรคนจริง
ของ…ก้องหล้า สุรไกร
สรพงศ์ ชาตรี จารุณี สุขสวัสดิ์
พอเจตน์ แก่นเพชร แสน สุรศักดิ์
มานพ อัศวเทพ, มยุรา ธนะบุตร, วิยะดา อุมารินทร์,
โกร่ง กางเกงแดง, พิภพ ภู่ภิญโญ, ชาติ, โรม, เทวินทร์ พงศ์พัฒนา
ขอแนะนำ ดุษฎี จีรวรรณ
สมบัติ เมทะนี-แสน สุรศักดิ์ กำกับการแสดง
สุรพล รัตนกำพล ถ่ายภาพ
ราชันย์ กาญจนมาศ กำกับบท
เสกสรรค์ บรรจงศิริ สร้างบทภาพยนตร์
แสน สุรศักดิ์-มาลี นวนรเศรษฐ อำนวยการสร้าง
*ใบปิดวาดโดย ทองดี

ไตเติ้ลหนัง โคตรคนจริง

 

Share this article :

แสดงความคิดเห็น