Home » » น.ส. ลูกหว้า

น.ส. ลูกหว้าเรื่องย่อ : เพราะความอิจฉาหลานที่จะได้มรดกมากกว่า ก็เลยทำให้สองพี่น้องถูกกลั่นแกล้งให้ออกจากบ้าน ไปเผชิญชีวิตอยู่กับคณะละครเร่ แต่โชคชะตาฟ้าลิขิต ที่คณะละครเร่แห่งนี้เอง ที่ทำให้ได้พบแม่บังเกิดเกล้า

คำโปรย : เสนอภาพยนตร์ สนุก เฮฮา ครื้นเครงแฝงชีวิตเข้ม จากทีมงานสร้างที่มีผลงานดีเด่นมาแล้ว

น.ส.ลูกหว้า

แววโปรดักชั่น
โดย พิชัย สัตยาพันธุ์ อำนวยการสร้าง
เสนอภาพยนตร์ สนุก เฮฮา ครื้นเครงแฝงชีวิตเข้ม
จากทีมงานสร้างที่มีผลงานดีเด่นมาแล้ว
สมบัติ เมทะนี กำกับการแสดง
น.ส.ลูกหว้า
ของ ธนาชัย ชิโนทัย-นิตย์ โลหิตคุปต์
เกรียงไกร อุณหะนันท์ จารุณี สุขสวัสดิ์
พรพรณ เกษมมัสสุ, พิศมัย วิไลศักดิ์, วิยะดา อุมารินทร์,
สุเชาว์ พงษ์วิไล, ศรินทิพย์ ศิริวรรณ, เจแปน, ราม,
ท้วม ทรนง, ทองฮะ, เทพ, ดี๋, ดู๋, ดอน, เพชร, ธง, อีเหี่ยว, เปี๊ยก
และนาฏศิลป์ไดมอนรีวิว โดย ศิริกมล เปรมเสถียร
ธนาชัย ชิโนทัย บทภาพยนตร์และผู้ช่วยผู้กำกับฯ
ศราวุฒิ วุฒิชัย ถ่ายภาพ
*ใบปิดวาดโดย บรรหาร

นักแสดง
จารุณี สุขสวัสดิ์
เกรียงไกร อุณหนันท์
พิศมัย วิไลศักดิ์
เดชดวง อนุศาสนนันท์
ศรินทิพย์ ศิริวรรณ
สุเชาว์ พงษ์วิไล

ฉายที่โรงภาพยนตร์ : ศาลาเฉลิมไทย,อินทรา,เฉลิมกรุง,ดาดา,สิริรามา,รามา,วิลล่า

Share this article :

แสดงความคิดเห็น