Home » » ราชินีดอกหญ้า

ราชินีดอกหญ้า

ราชินีดอกหญ้า

“สุรสีห์ ผาธรรม”…ผสานผสมความกลมกลืน…
“ศิลปพื้นบ้าน..กับ..ศิลปสากล”
ให้เกิดความแปลกใหม่ในลีลา..”หนุ่มสตริง..กับ..สาวหมอลำ”

สีบุญเรืองฟิล์ม
ผลิตผลของ สีบุญเรืองฟิล์ม
โดย สุรสีห์ ผาธรรม กำกับการแสดง
“สุรสีห์ ผาธรรม”…ผสานผสมความกลมกลืน…
“ศิลปพื้นบ้าน..กับ..ศิลปสากล”
ให้เกิดความแปลกใหม่ในลีลา..”หนุ่มสตริง..กับ..สาวหมอลำ”
ราชินีดอกหญ้า

แสนยานุภาพ บทภาพยนตร์
สามารถ วงเวียน ลำดับภาพ
มงกุฎ พวงช้อย กำกับศิลปกรรม
พงษ์ศักดิ์ จันทรุกขา/วิสา คัญทัพ สร้างเพลง
ดาวน้อย สีบุญเรือง อำนวยการสร้าง

ใบปิดวาดโดย บรรหาร  นักแสดง:

จารุณี สุขสวัสดิ์ วรรณฉวี ลีลา
พร้อมพงศ์ นพฤทธิ์  
พัน รจนรังษี  
แสงดาว ศิริวงศ์  
ตะวัน บรรเจิด  
ทองคำ เพิ่งดี  

พงศ์พรรณ เขียวอ่อน
วีรกิจ ทาทอง
ธีระศักดิ์ สดใส
ทรงศักดิ์ ประทุมศิลป์
วงดนตรีพื้นบ้าน “โหวตเสียงทอง”
นักศึกษาวิทยาลัยนาฎศิลป์ร้อยเอ็ด
สุภาพ พลตาล
ชวลิต ผ่องแผ้ว
ด.ญ. ลำนำ ผาธรรมเพลงในเรื่อง

พงษ์ศักดิ์ จันทรุกขา ประพันธ์เพลง ราชินีดอกหญ้า, หนุ่มสตริงฮักสาวหมอลำ, สาวลำเพลินคนโก้, สาวลำเพลินรอรัก, หมอลำจำเป็น
วิสา คัญทัพ ประพันธ์เพลง ลำครวญหวลไห้, ผู้จัดการใจ
ฉวีวรรณ ดำเนิน ประพันธ์เพลง ศรีธนมโนราห์, เมดเล่ย์หมอลำ
ฉวีวรรณ ดำเนิน ขับร้องเพลง ราชินีดอกหญ้า, หนุ่มสตริงฮักสาวหมอลำ, สาวลำเพลินคนโก้, สาวลำเพลินรอรัก, ศรีธนมโนราห์, เมดเล่ย์หมอลำ

วันที่เข้าฉาย: 31 พฤษภาคม 2529

ได้รับรางวัลสุพรรณหงส์ทองคำ 3 รางวัลคือ

    1. ภาพยนตร์ยอดเยี่ยม
    2. ดนตรีประกอบยอดเยี่ยม โดย วิทยา กีฬา
    3. เพลงประกอบยอดเยี่ยม โดย พงษ์ศักดิ์ จันทรุกขา
Share this article :

แสดงความคิดเห็น