Home » » ฟ้าเพียงดิน พ.ศ. 2524

ฟ้าเพียงดิน พ.ศ. 2524ฟ้าเพียงดิน (2524)
ข้อความบนใบปิด
จิรบันเทิงฟิล์ม เสนอ
จิรวรรณ กัมปนาทแสนยากร อำนวยการสร้าง
“แสนยากร” กำกับการแสดง
ฟ้าเพียงดิน
ของ เสนีย์ บุษปะเกศ
ดาวรุ่งเพชรเจียรนัย จากรั้วรามฯ ภาณุมาศ สุขอัมพร
พบ สุพรรษา เนื่องภิรมย์
ร่วมด้วย ส.อาสนจินดา, ภิญโญ ปานนุ้ย,
ประจวบ ฤกษ์ยามดี, กฤษณะ อำนวยพร, ไกรลาศ เกรียงไกร,
โสธร รุ่งเรือง, เทพ โพธิ์งาม, จันทนา ศิริผล,
เพ็ญพร ไพฑูรย์, เยาวเรศ นิศากร, เจ้ากอแก้วประกายกาวิล,
ด.ช.โอปอ, ด.ญ.วริสา เทียนสุวรรณ
*เกร็ด
-สร้างเป็นหนังครั้งแรกในปี 2510 นำแสดงโดย มิตร ชัยบัญชา-เพชรา เชาวราษฎร์
-สร้างเป็นละครโทรทัศน์ในปี 2544 ช่อง 3 นำแสดงโดย ภูธเนศ หงษ์มานพ-พิยดา อัครเศรณี

Share this article :

แสดงความคิดเห็น