Home » » สกาวเดือน พ.ศ. 2524

สกาวเดือน พ.ศ. 2524สกาวเดือน (2524)

พรเทวาโปรดัคชั่น
โดย เชษฐ ขันธ์สุวรรณ เสนอ
แสนแก่น..แสนซน..แสนกล้า..
สู้ทุกคนไม่ว่าหญิงหรือชาย
เมื่อหล่อนไฉไลในชุด “กุลสตรี”
ทั้งไพร่ผู้ดีก็ชิงกันเป็น “เจ้าหัวใจ”
สกาวเดือน


ของ พนมเทียน
ขอแนะนำนางเอกใหม่ นิลเนตร นฤมล
พบ 4 พระเอก
ไกรสร แสงอนันต์ โกวิท วัฒนกุล สมภพ เบญจาธิกุล ธีระยุทธ ศิลาภิวัติ
ธิติมา สังขพิทักษ์, เดือนเต็ม สาลิตุล, อัญชลี ชัยศิริ,
จิระศักดิ์ ปิ่นสุวรรณ, อดุลย์ กรีน, กิ่งดาว ดารณี,
รัตนาภรณ์ อินทรกำแหง, สีดา พัวพิมล, ด.ช.อ๊อด จินดานุช,
ด.ช.สานิตย์ พงษ์มิตร, ด.ช.เอกชัย กรีน
ประวิทย์ ลีลาไว กำกับการแสดง
ชาญ นาคเปลี่ยว ถ่ายภาพ
เฟรชฟิล์ม จัดจำหน่าย
*เกร็ด
-ใบปิดวาดโดย ริ้ม
สกาวเดือน 2505

Share this article :

แสดงความคิดเห็น