Home » » เกล็ดแก้ว 2526

เกล็ดแก้ว 2526เกล็ดแก้ว

ไพโรจน์โปรดักชั่น โดย ตรีนุช ทิมเจริญ
ไพโรจน์ ช่างแก้ว กำกับการแสดง
คืบก็น้ำ…ศอกก็ฟ้า…นั่นคือพรายเพชร…
เกล็ดแก้ว
ของ แขไข เทวินทร์

สรพงศ์ ชาตรี เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์
ไกรสร แสงอนันต์ ภิญโญ ปานนุ้ย
ธิติมา สังขพิทักษ์ ปรัชญา อัครพล
รัตนาภรณ์ อินทรกำแหง, ตรีนุช ทิมเจริญ, วิไลลักษณ์ ดวงมีเดช,
ผจญ ดวงขจร, ด.ช.อ๊อด จินดานุช
ชมภาพ “ฉลองกรุง 200 ปี” ทุกแง่ทุกมุม
“สันธยา” บทภาพยนตร์
โสฬส บุญยงค์ ผู้ช่วยผู้กำกับ
ชาญ นาคเปลี่ยว ถ่ายภาพ
ประวิทย์ ลีลาไว ที่ปรึกษาด้านกำกับ

-ใบปิดวาดโดย บรรหาร

นักแสดง เกล็ดแก้ว:

เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์ — เกล็ดแก้ว
สรพงษ์ ชาตรี — เปลว
รัตนาภรณ์ อินทรกำแหง — เกษร


เกล็ดแก้ว พ.ศ. 2501

Share this article :

แสดงความคิดเห็น