Home » » ผู้ยิ่งใหญ่ทั้ง 9

ผู้ยิ่งใหญ่ทั้ง 9

ไอยราโปรโมชั่น เสนอ

ยิ่งใหญ่เหนืออิทธิพลทั้ง 9…!
ปราบเพื่อปราบให้แผ่นดินสงบ
พวกเขาเป็นใคร? มาจากไหน? ใหญ่…เพื่อแผ่นดินนี้หรือ?
ผู้ยิ่งใหญ่ทั้ง 9


ทูน หิรัญทรัพย์ นาท ภูวนัย มนฤดี ยมาภัย
เศรษฐา ศิระฉายา นิภาพร นงนุช มานพ อัศวเพ
ร่วมด้วย ธิติมา สังขพิทักษ์, สมภพ เบญจาธิกุล, ลักษณ์ อภิชาติ,
ฤทธิ์ ลือชา, ไกร ครรชิต, อนันต์ สัมมาทรัพย์,
โดม สิงห์โมฬี, ประจวบ ฤกษ์ยามดี, สมควร กระจ่างศาสตร์,
พิภพ ภู่ภิญโญ และดารารับเชิญ เปี๊ยก มีคุณสุต-ชาย มีคุณสุต
วินัย วิเศษศิริ กำกับการแสดง
ไอยรา ธนะพงศ์ อำนวยการสร้าง
ประทีป โกมลภิส บทประพันธ์
ปรางค์ บางกอก สร้างบทภาพยนตร์
“เล็ก” ถ่ายภาพ

นักแสดง:
ทูน หิรัญทรัพย์ …. ร.ต.อ.ครรชิต
มนฤดี ยมาภัย …. ระย้า
นาท ภูวนัย
ธิติมา สังขพิทักษ์ …. ฤดี
เศรษฐา ศิระฉายา …. เวช

ผู้ยิ่งใหญ่ทั้ง 9 2503

Share this article :

แสดงความคิดเห็น