Home » » ลูกเมียเช่า

ลูกเมียเช่า

ลูกเมียเช่า (2519)สหชัยภาพยนตร์
เรื่องราวจากชีวิตจริงของหญิง เมียเช่า ซึ่ง
ฉลอง เทพจันทร์ เอามาทำเป็นภาพยนตร์และ
เพชร บางกอก สร้างบทภาพยนตร์
ลูกเมียเช่า
ผิดหรือคะที่ดิฉันเป็นมียเช่า ใครบ้างที่จะรับผิดชอบชีวิตของดิฉัน
กรุง ศรีวิไล อรัญญา นามวงษ์
สายัณห์ จันทรวิบูลย์ เมตตา รุ่งรัตน์
กันทิมา ดาราพันธ์, สุวิน สว่างรัตน์, โดม สิงห์โมฬี,
สุคนธ์ คิ้วเหลี่ยม, ด.ช.ปรีชา เกิดกำแพง, ด.ญ.จันทร์เพ็ญ วงศ์สมเพชร
ขอแนะนำนางเอกใหม่….แพรว พรรณศิริ
เสนาะ กระเช้าเพชร กำกับการแสดง
พยุง จอมพิทักษ์ กำกับถ่ายภาพ
เจษฎา คำไหล ถ่ายภาพ
*ใบปิดวาดโดย ริ้ม

Share this article :

แสดงความคิดเห็น