ค้นหาบล็อกนี้

Home » » จอมตะบัน

จอมตะบันจอมตะบัน (2524)

เมืองไทยภาพยนตร์ เสนอ
สารพัดรูปแบบของนักสู้ สุดยอดของนักบู๊อันดับ 1
พร ไพโรจน์ กำกับการแสดง
จอมตะบัน

ของ ต๊ะ ท่าอิฐ
สมบัติ เมทะนี ปิยะมาศ โมนยะกุล
เพ็ญพักตร์ ศิริกุล ฤทธิ์ ลือชา ดวงชีวัน โกมลเสน
เกชา เปลี่ยนวิถี, สุวิน สว่างรัตน์, โดม สิงห์โมฬี,
พิภพ ภู่ภิญโญ, ไศล พูนชัย, โขน หมอผี,
โป๋ เป่าปี่, อัมรินทร์, จิตต์, ทองปะ, บัญชา
สุเมธ สุรีย์กมลชัย ดำเนินงานสร้าง
ธีระ แอคะรัจน์ ถ่ายภาพ
สงวนศักดิ์ มีสมบูรณ์พูนสุข อำนวยการสร้าง
เมืองไทยภาพยนตร์ จัดจำหน่าย
*ใบปิดวาดโดย ทองดี

Share this article :

แสดงความคิดเห็น

ท่านมุ้ย ม.จ.ชาตรีเฉลิม ยุคล

ม.จ.ชาตรีเฉลิม ยุคล ปีเกิด  : 2485 ประวัติโดยย่อ : ศิลปินแห่งชาติ สาขาการแสดง ประจำปี 2544 “ท่านมุ้ย” จบปริญญาตรีทางด้านธรณีวิทยา จาก UCLA...