Home » » ไอ้หนวดเหล็ก

ไอ้หนวดเหล็ก


ไอ้หนวดเหล็ก (2524)


อดุลย์โปรดัคชั่น โดย อดุลย์ บุญเสรฐ
ผู้สร้าง “เกวียนหัก” และ “เตือนใจ”
เสนอ เรื่องจริงที่เกิดขึ้นในบ้านนี้ เมืองนี้ สมัยนี้
เหยื่อรายต่อไป อาจเป็นลูก..หลาน หรือท่านเอง
ดุลย’พิจิตร กำกับการแสดง
ไอ้หนวดเหล็ก เตือนใจ ภาค 2
เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์ อรัญญา นามวงษ์
นิรุตติ์ ศิริจรรยา, ดามพ์ ดัสกร, เกชา เปลี่ยนวิถี,
ลักษณ์ อภิชาติ, นิด (ภูมิ) พัฒนายุทธ, สมศักดิ์ ชัยสงคราม,
ล้อต๊อก, สีเทา, เทพ เทียนชัย, กัลจนา ไดเยอร์, ชาติ ตรีเพชรศิริกุล
ทวนธน คำมีศรี เป็น ‘ไอ้หนวดเหล็ก’
อดุลย์ บุญเสรฐ อำนวยการสร้าง
พรนิติ วิริยะศิริ ถ่ายภาพ
ปรัชญ์ สุวรรณศร เพลงประกอบ
ทวนธน คำมีศรี ดำเนินงานสร้าง
*ใบปิดวาดโดย ทองดี

Share this article :

แสดงความคิดเห็น