Home » » วันที่แม่รอ

วันที่แม่รอ


วันที่แม่รอ (2524)


ศศิมาภาพยนตร์ SASIMA FILM
เสนอผลงานอันดับ 2
วันที่แม่รอ
ภาพยนตร์เรื่องนี้ถ่ายทำในญี่ปุ่น 80%
สมบัติ เมทะนี ศศิมา สิงห์ศิริ เนาวรัตน์ วัชรา มานพ อัศวเทพ
นิด (ภูมิ) พัฒนายุทธ, ดามพ์ ดัสกร, เมตตา รุ่งรัตน์,
อุมา ไอยทิพย์, มิสเหมยฟ้า, มารศรี อิศรางกูร
ดาราประกอบอีกมากมาย ทั้งประเทศไทยและญี่ปุ่น
ขอแนะนำดาราเด็กดวงใหม่ ด.ญ.ศศิมากร (แหม่ม) วุฒยาพงศ์
ปกรณ์ศักดิ์ วุฒยาพงศ์ อำนวยการสร้าง
จำลอง มกนันท์ ถ่ายภาพ
ปทุมมาลย์ สร้างบท
ชูศักดิ์ อดิศักดิ์ กำกับการแสดง

Share this article :

แสดงความคิดเห็น