Home » » ผู้แทนนอกสภา

ผู้แทนนอกสภา


ผู้แทนนอกสภา ภาพยนตร์เรื่องเยี่ยมอีกเรื่องที่สะท้อนภาพของการเมืองไทย ที่ชาวบ้านยังขาดความเข้าใจในสิทธิของตน และผลประโยชน์มหาศาลและการคอรัปชั่นของข้าราชการ แถมด้วยกลวิธีต่างๆนานาที่ ผู้สมัครแต่ละคนงัดมาใช้ ที่แม้แต่ในปัจจุบันก็ยังไม่ล้าสมัย ดำเนินเรื่องผ่านทนายคนจน (สรพงศ์ ชาตรี) ที่อาสามาเป็นตัวแทนของพี่น้อง เพื่อจัดสรรความเป็นธรรมในสังคม ขจัดอิทธิพลซึ่งแน่นอนย่อมขัดผลประ โยชน์ฐานอำนาจเดิม ยิ่งคะแนนนิยมเพิ่มมากเท่าใด อันตรายก็เพิ่มมากขึ้นเท่านั้น

สุรสีห์ ผาธรรม มั่นใจเสนอ
ผลงานครั้งยิ่งใหญ่และสำคัญ
ผู้แทนนอกสภา

สรพงศ์ ชาตรี ศิริพร เอี่ยมสุนทร
ดู๋ ดอกกระโดน, ดี๋ ดอกมะดัน, สุชาติ แสงธรรม,
อุดม พลแสน, วงดนตรีคณะ เพื่อน
ดาราเกียรติยศ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช,
บุญชู โรจนเสถียร, ประสิทธิ์ ณรงค์เดช
เรื่อง-บทภาพยนตร์ ดาราพร-วิสา คัญทัพ-สุรสีห์ ผาธรรม
ถ่ายภาพ ศราวุฒิ วุฒิชัย
กำกับศิลปกรรม อิสสระ หลาวทอง
สหมงคลฟิล์ม จัดจำหน่าย

นักแสดง:
สรพงศ์ ชาตรี         บุญไชย คงมั่น
ศิริพร เอี่ยมสุนทร       นิตยา
พัน รจนรังษี          ฟูเฟื่อง ตระกูลชัย
สภา ศรีสวัสดิ์        มหาจำรูญ เรืองศาสตร์
สุชาติ แสงธรรม    อธิปัตย์

ดารารับเชิญ
ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช
บุญชู โรจนเสถียร

วันที่เข้าฉาย: 9 เมษายน 2526     

Share this article :

แสดงความคิดเห็น