Home » » แผ่นดินแม่

แผ่นดินแม่นับตั้งแต่คนไทยรู้จักกับคำว่า ภาพยนตร์ไทย
ยังไม่เคยมีครั้งใด จะยิ่งใหญ่มโหฬารเท่า
ชรินทร์ นันทนาคร เสนอ
แผ่นดินแม่

ภาพยนตร์ 70 เพื่อ 70 ม.ม.
สมบูรณ์แบบเรื่องแรกของประเทศไทย
สมบัติ เมทะนี เพชรา เชาวราษฎร์ มานพ อัศวเทพ
พบ บานเย็น รากแก่น ศักดิ์สยาม เพชรชมภู
เอก อัมรินทร์, ดวงใจ หทัยกาญจน์, ประจวบ ฤกษ์ยามดี,
สมควร กระจ่างศาสตร์, ทัต เอกทัต, ด.ช.ปรีชา เกิดกำแพง, ล้อต๊อก
เพลงประกอบทั้งเรื่องโดยฝีมือคนไทย
ศานิตย์ รุจิรัตน์ตระกูล-นิยม ศรีสุวรรณ
วิสิทธิ์ แสนทวี (ตุ๊กตาทอง 2517) ถ่ายทำ
รพีพร สร้างเรื่อง
ส.อาสนจินดา สร้างบท
นันทวัต ผู้ช่วย
วิมล พลกุล ที่ปรึกษา
มงคลฟิล์ม จัดจำหน่าย

Share this article :

แสดงความคิดเห็น