Home » » พิศวาส

พิศวาส

“พิศวาส” เป็นผลงานการกำกับของ สรวงสุดา ชลลัมพี ที่ดัดแปลงมาจากบทประพันธ์เรื่อง “รากแก้ว” ของ กฤษณา อโศกสิน ภาพยนตร์เล่าเรื่องราวความสัมพันธ์ระหว่าง โรยทองทราย เด็กสาววัยรุ่นกับ รังรอง พี่สาวบุญธรรมที่มีสถานะเป็นผู้ปกครองของเธอ แต่รังรองกลับรักโรยทองทรายฉันท์ชู้สาว เธอจึงเกิดความกดดันและหาทางหลบหนีไป 


พี.ดี.โปรโมชั่นกรุ๊ป โดย

ไพจิตร ศุภวารี อำนวยการสร้าง
พิศวาสวาบหวามใจ เมื่อเพ็ญพักตร์สอน “รักตรั้งแรก” ให้อรพรรณ
พิศวาส

จากเรื่องเดิม “รากแก้ว” ของ กฤษณา อโศกสิน
ได้รับรางวัลหนังสือดีเด่นปี 2517
สรวงสุดา ชลลัมพี กำกับการแสดง
นำโดย สุชาติ ชวางกูร เกรียงไกร อุณหะนันท์
อรพรรณ พานทอง เพ็ญพักตร์ ศิริกุล
ปัทมา ปานทอง, สุเชาว์ พงษ์วิไล, นฤมล นิลวรรณ,
มิสเตอร์ เออร์เบิร์ท และ เกศิณี วงศ์ภักดี
*ใบปิดวาดโดย ริ้ม

นักแสดง

อรพรรณ พานทอง - โรยทองทราย
เพ็ญพักตร์ ศิริกุล - รังรอง


Share this article :

แสดงความคิดเห็น