Home » » ไปไม่ถึงดวงดาว

ไปไม่ถึงดวงดาว


ไปไม่ถึงดวงดาว (2529)


อัครเศรณีโปรดักชั่น (เราไม่กล้าทำให้ใครผิดหวัง)
กิตติ อัครเศรณี อำนวยการสร้าง
หนทางสายนี้ มีความรักความใคร่
เป็นหนามแหลมคม และหล่มลึก
ศิวดล บุนนาค กำกับการแสดง
ไปไม่ถึงดวงดาว
ของ นันทนา วีระชน
สินจัย หงษ์ไทย วรรณิศา ศรีวิเชียร พบ
นพรัตน์ ช่างสุพรรณ
สุเชาว์ พงษ์วิไล, วุฒิ คงคาเขตร, ดวงตา ตุงคะมณี,
พิราวรรณ ประสพศาสตร์, สีดา พัวพิมล, สินาภรณ์ พิไลลักษณ์,
รัตนาภรณ์ อินทรกำแหง, เฉลา ประสพศาสตร์, ประพิศ พราวพรรณ,
อภิชาติ อรรถจินดา, คัมภีร์, ด.ช.กุลบุตร
*ใบปิดวาดโดย POJ

Share this article :

แสดงความคิดเห็น