Home » » ห้าแฉก

ห้าแฉกรัตนสิทธิภาพยนตร์
สร้างใหญ่! บู๊มโหฬาร! รักลึกซึ้ง!
ทุกแฉกมีความหมาย ทุกแฉกสู้ตาย…
เรื่องจริงของทหารรับจ้างในสงครามยุทธวิถีแบบใต้ดิน
เนื้อตัวเป็นเหล็ก แต่หัวใจเป็นดอกกุหลาบ
ห้าแฉก

กรุง ศรีวิไล นาท ภูวนัย สรพงศ์ ชาตรี
อรัญญา นามวงษ์ ทัศน์วรรณ เสนีย์วงศ์ ช่อเพชร ชัยเนตร
พบกันครั้งแรก
นิรุตติ์ ศิริจรรยา, สายัณห์ จันทรวิบูลย์, สอาด เปี่ยมพงษ์สานต์,
ดามพ์ ดัสกร, คมน์ อรรฆเดช, โขมพัสตร์ อรรถยา,
บู๊ วิบูลย์นันท์, ภูมิ พัฒนายุทธ, สมศักดิ์ ชัยสงคราม,
สมชาย สามิภักดิ์, ประมินทร์ จารุจารีต, จำนงค์ บำเพ็ญทรัพย์,
นที, ชินพร, มร.ไมเคิล ทีโรส และ เสกสิทธิ์ สวัสดิรักษ์, ทิพยวัลย์ เอี่ยมเสถียร
ด.ญ.เชอรี่ จันทรพฤกษา พร้อมขบวนการดาวร้าย นักบู๊คับคั่ง
จรัล พรหมรังสี กำกับการแสดง
ทัศน์ รัตนสิทธิ์ อำนวยการสร้าง
สายจิตต์ จันทิมา ดำเนินงาน
บางกอกการภาพยนตร์ จัดจำหน่าย
*ใบปิดวาดโดย ทองดี

Share this article :

แสดงความคิดเห็น