Home » » พ่อจอมโวย

พ่อจอมโวยอภิวัฒน์ภาพยนตร์ เสนอ
เสียงหัวเราะไม่เป็นพิษเป็นภัย
แต่เสียงหัวเราะจากที่ใดๆไม่ดังเท่าใน
พ่อจอมโวย

สมบัติ เมทะนี ภาวนา ชนะจิต ศศิมา สิงห์ศิริ นำแสดง
ร่วมด้วย วิทยา สุขดำรงค์, มารศรี อิศรางกูร, เทิ่ง สติเฟื่อง,
เลิศลักษณ์ กุมุทมาโนช, โขน ศักดิ์สิทธิ์, ประพิศ พราวพรรณ
ขอแนะนำดาราจากแฟชั่นชาย สัญชัย วิไลลักษณ์
ชุติมา สุวรรณรัต-สวาท รัตนสาสน์ กำกับการแสดง
เฉลิม บุตรบุรุษ ถ่ายภาพ
ชาติ สุวรรณรัต อำนวยการสร้าง
*ใบปิดวาดโดย โฟร์อาร์ต เฉลิมไทย

Share this article :

แสดงความคิดเห็น