Home » » กตัญญูประกาศิต

กตัญญูประกาศิต

กตัญญูประกาศิต

ไฟว์สตาร์โปรดักชั่น
ภาพยนตร์ 10 ล้าน อาชญากรรมติดอันดับโลก


นักแสดง:

เกรียงไกร อุณหะนันท์  
โจวเหวินฟะ  
ฉัตรชัย เปล่งพานิช  
สินจัย หงษ์ไทย  
เพ็ญพักตร์ ศิริกุล  
อโนเชาว์ ยอดบุตร  


วันที่เข้าฉาย: 12 กุมภาพันธ์ 2526
ใบปิดวาดโดย บรรหาร

แจ๊สสยาม กำกับการแสดง
กตัญญูประกาศิต
กล้ากว่าเหล็กเพชร
เนื้อทุกเนื้อ กระดูกทุกท่อน เพื่องานเสี่ยง

โจว เหวิน ฟะ เกรียงไกร อุณหะนันท์ ฉัตรชัย เปล่งพานิช สินจัย หงษ์ไทย
อโนเชาว์ ยอดบุตร, โกวิท วัฒนกุล, เพ็ญพักตร์ ศิริกุล,
ไกรลาศ เกรียงไกร, สุเชาว์ พงษ์วิไล, ไกร ครรชิต,
พรพรรณ เกษมมัสสุ, ภูมิ พัฒนายุทธ ฯลฯ
เจริญ เอี่ยมพึ่งพร อำนวยการสร้าง
ส.อาสนจินดา บทภาพยนตร์
ปัญญา นิ่มเจริญพงษ์ ถ่ายภาพ

ได้รับรางวัลสุพรรณหงส์ รางวัลออกแบบและสร้างฉากยอดเยี่ยม และ รางวัลออกแบบเครื่องแต่งกายยอดเยี่ยม

กตัญญูประกาศิต 2501

Share this article :

แสดงความคิดเห็น